Φίλτρα Προϊόντων Φίλτρα Προϊόντων

Πελματογράφημα


• Ψηφιακή τεχνολογία τρισδιάστατης (3D) σάρωσης

• 550 σενσορες (ακίδες) σάρωσης

• 140.000 pixels ανα σάρωση

• Ύψος ακίδων 6cm


ΜΕ ΤΟΝ 3D ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ:

1. Η αρχιτεκτονική - μορφολογία του άκρου ποδός

2. Κατανομή των φορτίων

3. Οι γωνίες, οι αποστάσεις & το κέντρο βάρους

4. Η επιφάνεια στήριξης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΥΛΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ:

Η εταιρεία Medifull Care System είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση στον χώρο της υγείας.
Η πολύχρονή πείρα και η επίμονη εργασία πανώ στην σωστή εξυπηρέτηση στον ευαίσθητο χώρο της υγείας
αποτελούν για τον πελάτη μια σοβαρή εγγύηση.